Inspiratiemiddag 2018

 

Het was een prachtige en inderdaad inspirerende middag: de druk bezochte inspiratiemiddag van 10 februari in Driebergen. We stonden erbij stil dat de situatie van de Palestijnen in Gaza en op de Westbank, ook die van Tent of Nations, nog weer moeilijker is geworden dan die al was. De Israëlische bezetting wordt elk jaar grimmiger en de dreiging voor Tent of Nations groeit, ondermeer door slepende rechtszaken en de recente bouw van een Joods religieus onderwijscomplex vlak naast de heuvel van Tent of Nations.
Belangrijk om de hoop dan toch níet op te geven en ook niet te kiezen voor de slachtofferrol, zoals Daoud Nassar benadrukte toen hij ons toesprak vanuit Bethlehem via een telefoonverbinding. ‘We are not alone’, was daarbij zijn refrein van hoop.
Het netwerk van de Vrienden van Tent of Nations groeit gestaag in Nederland, wat hoopgevend is voor de fam. Nassar en voor ons als ‘vrienden’. Zichtbaar en voelbaar was het, hoe goed het ons doet elkaar te ontmoeten op zo’n inspiratiemiddag, om je daarna weer concreet in te zetten voor vrede en gerechtigheid, in je thuissituatie of in Palestina en Israël.

 

Hier de foto’s van een hartverwarmende middag

Hieronder nog het programma van de middag

 

 

Programma 


13.30 - 14.00 Inloop met koffie en thee. Iedereen maakt een keuze voor drie themagroepen.
14.00 - 15.00 We worden bijgepraat over de ontwikkelingen bij Tent of Nations en we luisteren via Skype naar Daoud Nassar in Bethlehem. We laten ons inspireren door de ervaringen van Nederlandse vrijwilligers en we krijgen ideeën en suggesties hoe we het verhaal kunnen delen met mensen in ons netwerk. De Syrische zanger Gharib omlijst het programma met muziek uit het Midden-Oosten.

15.00 - 15.30 Ontmoeting, Palestijnse zoetigheid en actietafels.
15.30 - 17.00 Carrousel waarbij ieder drie themagroepen kiest (uitgebreide beschrijving hieronder):


1. Interview Daoud Nassar, in ‘Het Vermoeden 2017’
2. Analyse van het conflict: machtsverhoudingen en bezetting
3. Moslims en christenen in Palestina – hoe gaat dat in de praktijk?
4. Palestijnse christenen – hoe lezen zij de bijbel?
5. Bibliodrama met Abraham
6. Geweldloos verzet: een actieve manier van leven
7. Vrouwen in Palestina
8. Vrijwilligers bij Tent of Nations – ervaringen uit de praktijk
9. Wat kan ik doen in Nederland vanuit mijn kerk of netwerk?
10. Schilder een solidariteitsgroet voor de familie Nassar


17.00 - 18.30 Afsluitende borrel met Palestijnse hapjes en drankjes.

 

 

 

 

Free live stats and visitor counter for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop